ЭНТЭЭ

Энэ газарт байгаа, энд - Хөх мэлзэн хөлгөөр энтээ бор нуруунаас тэртээ Шар нуруу хүртэл уралдъя. дэлгэрэнгүй..., энтээ уул (энэ газар байгаа, ойрхон энд байгаа уул).