эмээлээсээ өндөр даваа даваагүй эхнэрээсээ өөр хүнтэй танилцаагүй
/ зүйр цэцэн үг /
газар үзэж хүнтэй танилцаагүй гэсэн санаа