эмээлийн даруулга
эмээлийн олонцог тогтоох товчин тоног