эмээлийн ганзага
эмээлийн өмнө хойно нь юм тэгнээд тогтоож даруулах оосор, уяа