элэг буруу
а. Садан төрөл боловч үл хайхрах, элгэмсүү биш; б. [шилжсэн] Дайсагнагч этгээд

тэнэг

тэнэг

Зочин 2016-01-31 16:29:59