ЭЗЭРХЭГ

Бусдыг түрэмгийлэн дарлах харгис зан байдал - Элгэн халуун монгол хүнийг шаналгасан, эзэрхэг засаг ноёрхож байсан дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Хүрэн морь., эзэрхэг бодлого (ямар нэгэн улс орныг хүч хэрэглэн дарангуйлах бодлого) - Халдан түрэмгийлэх Дайчин гүрний эзэрхэг бодлогыг ... хөсөрдүүлэх юмсан. Б.Ринчен. Гүнж., эзэрхэг дарлал (эрх чөлөөг боогдуулдаг харгис дарангуйлал) - Бидэнд ... эрх чөлөөг авчран, эзэрхэг дарлалаас чөлөөлсөн. М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч Дампил., эзэрхэг ёс (хүнийг дарлан мөлжих бурангуй ёс) - Ардын засаг ... эзэрхэг ёсыг халж, ард олонд эрх чөлөөг олгов. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримт материалын эмхэтгэл., эзэрхэг цаг (ард түмнийг дарангуйлж байсан бурангуй цаг үе) - Эзэрхэг цагийн сүүлд, энэрэлт засгийн түрүүнд ... юм гэнэ ээ. С.Дашдэндэв. Гурван айл., эзэрхэг түрэмгий [хоршоо] (эзлэн түрэх зантай, харгис дээрэнгүй зан байдал) - Харийн эзэрхэг түрэмгий зэвсэгт дээрэмчдийг хөөн зайлуулж, ардын эрхт тулгуур төрийг тогтоосон билээ. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., эзэрхэг харгис [хоршоо] (хүч түрэмгийлсэн, хэрцгий балмад, догшин зан авир).

эзэрхэг бодлого ямар нэгэн улс орныг хүч хэрэглэн дарангуйлах бодлого
эзэрхэг дарлал эрх чөлөөг боогдуулдаг харгис дарангуйлал
эзэрхэг ёс хүнийг дарлан мөлжих бурангуй ёс
эзэрхэг цаг ард түмнийг дарангуйлж байсан бурангуй цаг үе
эзэрхэг түрэмгий эзлэн түрэх зантай, харгис дээрэнгүй зан байдал
эзэрхэг харгис хүч түрэмгийлсэн, хэрцгий балмад, догшин зан авир