эвлэлийн гишүүн
а. Ямар нэг эвлэлд сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэж гишүүн болсон хүн; б. [түүх] Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн хүн