эвдэхэд хялбар эвлүүлэхэд хэцүү
/ зүйр цэцэн үг /
юмыг эвлүүлж босгох хамгаас хэцүү гэсэн санаа