ШИРГЭЭХ

1. Ширгээн үгүй болгох - Арван гурван бум цэргээр, Араг Бумбын далай гэдэг далайг ширгээгээд байв.дэлгэрэнгүй...


2. Удтал буцалгах - Ээзгий буцалгаж шар усыг нь ширгээх гэж аргалаа өрдөн дуусаад арга буюу бас л явав. Б.Чойндон. Галбын говьд., ус ширгээх (усыг удтал буцалгах), *тархиа ширгээх (юмыг ихэд эргэцүүлэн бодох);
3. Бууны овоо харааг онох юмнаас доош шагайх: ширгээж буудах (бууны овоо харааг доош болгон буудах), буу ширгээх дэлгэрэнгүй...
ус ширгээх усыг удтал буцалгах
тархиа ширгээх юмыг ихэд эргэцүүлэн бодох
ширгээж буудах бууны овоо харааг доош болгон буудах
буу ширгээх бууны овоо харааг доош болгон шагайх