шивнэн унших
ном сониныг тод биш, сонсогдохооргүй шахам унших