ШАРЗ II

Таван цулаар хийсэн нэг зүйл идээ.

Ижил үг:

ШАРЗ I

ШАРЗ III