ШАРИД
/ хуучирсан /

Лалын шашны жаяг дэглэмийн цогц; шударга хууль хэмээсэн утга бүхий араб үг, монгол хэлнээ тушаал биелүүлэх гэсэн дэлгэрэнгүй...