ШАРИЛ

1. Бурхан Шигмуний цогцсыг хайлуулсны хойно чандар дээр нь тодорсон сувд шиг гэрэлтэй толбо:


2. Хутагт хувилгаадын чандраас гарах шар толбо:
3. Хүндэтгэвэл зохих хүний хүүр: хүүрийн хүндэтгэл - Тэгээд Буянцай ухасхийн босож, эцэг эхийнхээ шарилаас холдохдоо “ум дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., шарил бүтээх (шарилыг засаж хэвийн байдалд хатаах), шарил засах (оршуулах нүхний баруун талд шарилаа дэвсгэр дээр буулган, толгойг газрын өөд чиглүүлэн байрлуулж, салах ёс хийх, хөдөөлүүлэх ёсны нэгэн зан үйл), шарил тавих газар (хүний хүүр оршуулах газар), шарил тайлах (жанч халах, лам хүний үхэх), шарил хайлах (шарил шатаах), шарил чандарлах газар (цогцсыг хайлуулан шатааж, оршуулах зан үйлийг явуулах үйлчилгээний газар) - Шарил чандарлах газар хотын төвөөс холгүй байдаг ба талийгаачийн хойдохыг шашны зан заншлын дагуу хийж гүйцэтгэдэг. “Сэрүүлэг” сонин., шарил чандарлах үйлчилгээ (өндөр температурт талийгаачийн цогцсыг хайлуулан шатаах үйлчилгээ) - Шарил чандарлах үйлчилгээ нь хүрээнээсээ хамаарч, янз бүрийн үнэтэй байдаг. “Өдрийн мэдээ” сонин., гурван шарил (номын биеийн шарил, үс гэзэгний шарил, биеийн шарил), булш шарил [хоршоо] (хүндэтгэлт дээдсийн оршуулга) - Бунхан хөшөө олширсоор байна, булш шарил нэмэгдсээр байна. Б.Жамд. Сэтгэлийн нууц.

шарил бүтээх шарилыг засаж хэвийн байдалд хатаах
шарил засах оршуулах нүхний баруун талд шарилаа дэвсгэр дээр буулган, толгойг газрын өөд чиглүүлэн байрлуулж, салах ёс хийх, хөдөөлүүлэх ёсны нэгэн зан үйл
шарил тавих газар хүний хүүр оршуулах газар
шарил тайлах жанч халах, лам хүний үхэх
шарил хайлах шарил шатаах
шарил чандарлах газар цогцсыг хайлуулан шатааж, оршуулах зан үйлийг явуулах үйлчилгээний газар
шарил чандарлах үйлчилгээ өндөр температурт талийгаачийн цогцсыг хайлуулан шатаах үйлчилгээ
гурван шарил номын биеийн шарил, үс гэзэгний шарил, биеийн шарил гурван ринсэл
булш шарил хүндэтгэлт дээдсийн оршуулга