ШАРИР

Шарил - Их буянт бурхан багшийн шаририйг хурааж, их шашныг ертөнцөд маш гийгүүлбэй. Зуун билиг.