ШАРГАС
/ ургамал /

Луультан овгийн, тойром цайдамд ургадаг, олон наст салаа шүүслэг өвс.