шард ишигний ачаа ачих
аливаа зүйлийн тэнцвэргүй байдал