хайнагийн шар
монгол үхэр, сарлаг хоёрын эрлийз, эр сарлаг