ШАНТАЙЛГАХ

Хүн, амьтны хамраа дээш нь өргөх; шантгар болгох - Да лам улаан хамраа шантайлган чагнаж суув. дэлгэрэнгүй...