ШАНТАРШГҮЙ

Шантрах аргагүй, няцашгүй: шантаршгүй тэмцэгч (няцахгүй тэмцэгч) - Ай яасан уйгагүй тэмцдэг дэлгэрэнгүй... Магад ер бусын их хүн буй заа. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.