ШАНТИ :

шанти дива (диба) (Эртний гурван аймаг, савын номд мэргэжсэн их бандидаа).