ЧИЙГТЭХ

1. Юмны чийгтэй болох; нойтон болох: аргал чийгтэх (хур бороонд норж аргал чийгтэй болох), дэлгэрэнгүй...


2. Бам өвчин тусах.

аргал чийгтэх хур бороонд норж аргал чийгтэй болох
хувцас чийгтэх хувцас чийгтэй болох