ЧИЙГШИЛ

Чийгших үйлийн нэр: агаарын чийгшил (агаар чийгших хэмжээ), чийгшил багатай (чийгших дэлгэрэнгүй...

агаарын чийгшил агаар чийгших хэмжээ
чийгшил багатай чийгших нь бага
чийгшил сайтай чийгших нь сайн