ЧИЙГТЭЙ

Чийг ихтэй; нойтон - Чийгтэй будгийн үнэр ханхийв. Л.Түдэв. Уулын үер., дэлгэрэнгүй...чийгтэй алчуур (чийглэж норгосон алчуур), чийгтэй газар (нойтон газар).

чийгтэй алчуур чийглэж норгосон алчуур
чийгтэй газар нойтон газар