ЧАВХДАС

Хөгжмийн зэмсгийн эгшиг үүсгэх уян хатан эд буюу утас. Угтаа “чавх утас” буюу “чавхдас утас” дэлгэрэнгүй...

хуурын чавхдас хуур хөгжмийн утас
ятгын чавхдас ятга хөгжмийн утас
чавхдасны аялгуун аймаг

эртний монгол хөгжмийн зэмсгийн гурав дахь ангилал, хялгас, ёнхор, гууль, зэс зэрэг төмөрлөг чавхдас бүхий нийт хөгжмийн зэмсгийг хамруулдаг