ЧАВХАЙ

Бага хүүхдийн булиа том, тарган, өсгөлүүн байдал: чавхай хүүхэд (тарган, өсгөлүүн биетэй