чавганц болох
/ шашин /
а. Үсээ хусуулж эмгэн болох; б. Чавганц сахил авах - Сахил хүртэн чавганц болоод байв. Цог сэтгүүл