ЦАРДУУЛ IV

Эр хүний омгийн цар, тар: *цардуул хугарах (зүрх нь үхэх, урам хугарах) - Дунхүү улсын элч нэлээд дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Их нүүдэл.

цардуул хугарах зүрх нь үхэх, урам хугарах
Ижил үг:

ЦАРДУУЛ I

ЦАРДУУЛ II

ЦАРДУУЛ III