ЦАМХАЙХ

Гэдэс дотор дүүрэх, эвгүй болох, цанхайх: гэдэс цамхайх (гэдэс дүүрч эвгүйрхэх, цанхайх).