ЦАМХ

1. [хуучирсан] Мориноос бууж өнгөрөх зах хязгаарын хөшөө: буулгах цамхаг (энд мориноос буу хэмээсэн дэлгэрэнгүй...


2. Цамхаг.