ЦАМХАГ

1. Барилга байшингийн дээрх бөмбөгөр орой;


2. Гудамж, чөлөөний амыг агтлан хааж босгосон асар мэт хаалга: цамхаг барих (гудамжийн амыг хааж асар хаалга хийх), цамхгийн дэлгэрэнгүй... (цамхаг барих мод);

3. Харуул, хяналтын зүйлд зориулан барьсан өндөр нарийн барилга: цамхаг дээр зогсох (харуулын өндөрлөг дээр зогсох), нефтийн дэлгэрэнгүй... (газрын тосны хяналтын өндөр барилга);
4. Тоононы цагаригийн дотор тэлж хийсэн мод; цамхраа: цамхаг будах (тоононы цамхраа будах), цамхаг хийх (тоононд дэлгэрэнгүй...
цамхаг барих гудамжийн амыг хааж асар хаалга хийх
цамхгийн мод цамхаг барих мод
цамхаг дээр зогсох харуулын өндөрлөг дээр зогсох
нефтийн цамхаг газрын тосны хяналтын өндөр барилга
цамхаг будах тоононы цамхраа будах
цамхаг хийх тоононд цамхраа хийх