ЦАМНАХ

1. Цам бүжих: цам цамнах (цам бүжиг бүжиглэх);


2. Хүн, амьтны харайлгах, дүүлэх, цовхчих;
3. [шилжсэн] Хүн, амьтны уурлаж догшрох: цамнан уурлах (хүний догшрон уурлах).

цам цамнах цам бүжиг бүжиглэх
цамнан уурлах хүний догшрон уурлах