ЦАМААНШИХ

Цамаан зантай болох, цамаан шинж байдал гаргах.