цаа буга
бугынхан овгийн нэгэн төрөл, эр эм хоёул эвэртэй нэг зүйл буга, буган цаа