ХЭЛЭН :

хэлэн халан (а. Нарийн нямбай, тогтвортой бус; б. Тамир дорой хүний гуйвах дайвах байдал).