АВТАСХИЙХ
1. Аливаа юмны эрхшээлд аяндаа татагдан орох;
2. Юманд автахад ойртох.