БАЛРУУЛАХ

1. Хохироох, гай түйтгэр болох - Буурай монголчуудын шашин үндсийг бүрмөсөн балруулахад хүргэж билээ. дэлгэрэнгүй...


2. Ор мөргүй алга болгох: цөмийг балруулах (цөмийг үгүй болгох).