амь аврагч
үхлийн аюулаас амь насыг нь аварсан хүн