ХАШИЛЖ
/ ургамал /

Шүхэртэн овгийн төрөл, бүдүүн, шулуун үндэстэй, шүхэр хэлбэрт цагаан баг цэцэгтэй хоёр буюу олон наст өвслөг ургамал, дэлгэрэнгүй...