ХАШИЛТТАЙ

1. Хашиж хорьсон юмтай;


2. Хашилт тэмдэг бүхий.