ХАШИГНАХ

1. Малыг унах, эдлэхэд явахгүй хойргоших, удаан хөдлөх: морь хашигнах (морь явж өгөхгүй байна);


2. [шилжсэн] Ажил үйлд хойрго, залхуу зан гаргах: хашигнаад ажил хийхгүй байх (хойргошоод ажил хийхгүй байх).

морь хашигнах морь явж өгөхгүй байна
хашигнаад ажил хийхгүй байх хойргошоод ажил хийхгүй байх