ХАЛЬТАХ I

Усан дээгүүр гишгэлэх.

Ижил үг:

ХАЛЬТАХ II