ХАМАА

1. Учир холбогдол - Та нар яаж мөнгө олдог нь надад хамаа алга, харин тэр хэрэгтээ намайг бүү тат. дэлгэрэнгүй... хамаа байхгүй (учир холбогдол байхгүй);


2. [шилжсэн] Дэг журам, дэглэм: хамаагаа алдах (ёс төрөө алдах, хамаа намбаагүй болох, ёс журамгүй болох), хамаа дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (а. Эмх цэгц; б. Эрээ цээр), хамаа намаагүй [хоршоо] (а. Эмх цэгцгүй; б. Эрээ цээргүй) - Тэмээн туйлаадас хамаа намаагүй хаялан бударч эхлэв. Б.Ринчен. Монгол бичгийн хэлний зүйн удиртгал;

3. [шилжсэн] Садан төрлийн холбоо, ураг төрлийн сүлбээ: хамаа сүлбээ [хоршоо] (ураг төрлийн холбоо).

хамаа байхгүй учир холбогдол байхгүй
хамаагаа алдах ёс төрөө алдах, хамаа намбаагүй болох, ёс журамгүй болох
хамаа намаа а. Эмх цэгц; б. Эрээ цээр
хамаа намаагүй а. Эмх цэгцгүй; б. Эрээ цээргүй
хамаа сүлбээ ураг төрлийн холбоо