ХАМААГҮЙ

1. Учир холбогдолгүй - Хамжааны хэрэг манд хамаагүй хэмээгээд хүлээсэнгүй. дэлгэрэнгүй... надад хамаагүй (надад холбогдолгүй), хэнд ч хамаагүй (хэнд ч холбогдолгүй, хэнд ч хүртээлгүй), чамд хамаагүй, хаданд чимээгүй (чамд ямар ч учир холбогдолгүй зүйл гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Ёс журамгүй; ёс зүйгүй, учир зүггүй - Түүнийг орж ирэнгүүт хамаагүй загнаж болохгүй шүү. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Эрээ цээргүй, бүдүүлэг - Мангар Дамдин хотод орж ирээд тийн хамаагүй загнаж болохгүйг ухаарав. С.Дашдооров. Говийн өндөр;
4. [шилжсэн] Хамаатан биш, ураг төрлийн хамаа байхгүй - Бидэн хоёр яс мах хамаагүй шүү дээ. С.Пүрэв. дэлгэрэнгүй...

надад хамаагүй надад холбогдолгүй
хэнд ч хамаагүй хэнд ч холбогдолгүй, хэнд ч хүртээлгүй
чамд хамаагүй хаданд чимээгүй чамд ямар ч учир холбогдолгүй зүйл гэсэн санаа