ХАМААРАЛТАЙ

Хамаарал ихтэй; учир холбогдолтой - Ертөнцийн бүх юм хамааралтай болохыг та мэдэх үү! С.Пүрэв. Эргүүлэг.