ХАМААДАХ

Харилцаа холбоотой болох, хамаарах - Хэрэв надад хамаадах юм байвал хэлээрэй. И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дээж.