ХАЗАА :

хазаа морь (а. Хаздаг морь; б. Толгойдоо хойрго морь).