ХАЖУУХАН

Бараг хажуу дэргэд: хажуухан талд (бараг хажууд, холгүй) - Хажуухантай нь арван хунз цай ачсан дэлгэрэнгүй.... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн.