өндгөөр хад цохих
бүтэхгүй, биелэгдэхгүй юм мөрөөдөх, хийхийг санаархах