хадан гэр ойртох ~ хадан гэрт гарах

нас өндөр болох, үхэх цаг ойртох