ХАГАЦАЛГҮЙ

Үхэл зовлон үзээгүй, хагацаж салаагүй, хамтдаа.

хагацалгүй мөнх

Хаваргүй зун үгүй. Хагацалгүй мөнх үгүй. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 03:05:18